Krachtvangen ➵
Ga je mee krachtvangen? 

Mijn werkwijze


Ik maak gebruik van visuele hulpmiddelen

Bij jonge kinderen werk ik met Emotieborden en spelmateriaal. Ook kinderen die moeilijk praten kunnen hiermee hun verhaal vertellen. Zich uiten. En zichtbaar maken hoe zij zich voelen.

De Landkaart 'Stromen van verbinding' gebruik ik bij kinderen die al wat ouder zijn. En bij volwassenen. Deze landkaart is speciaal ontworpen om een innerlijke reis te maken. Het landschap maakt zichtbaar wat er in ons hart verscholen ligt...

Foto: Jordin Ederveen

 

Informatie Krachtgesprekken en workshops voor kinderen

Eerst zal er een Intake-gesprek plaats vinden met de ouder. In dit gesprek bespreken we de zorgen die er zijn rondom het kind. Waar loop je als ouder tegen aan? En waar zou je mijn hulp en ondersteuning bij kunnen gebruiken?

Vervolgens kijken we wat ik voor de ouder en het kind zou kunnen betekenen. Wanneer dit gewenst is wordt er een vervolgafspraak ingepland. Afhankelijk van de leeftijd en situatie van het kind zal dit óf alleen met de ouder zijn. Óf alleen met het kind.

Ik kies ik er bewust voor om kinderen en volwassenen één-op-één te begeleiden. Hierdoor kan ik de persoon tegenover mij alle aandacht geven. En mij helemaal afstemmen op zijn of haar energie. Daarnaast praten sommige kinderen niet gemakkelijk in aanwezigheid van een ouder. Een reden kan zijn, dat zij hen niet willen kwetsen. Of verdriet willen doen.

Informatie die het kind tijdens een Krachtgesprek of workshop met mij deelt, wordt altijd terug gekoppeld naar de ouder. Dit gebeurt telefonisch of via de mail. De ouder ontvangt ook de tips en adviezen die ik het kind heb mee gegeven. Zo kunnen zij hun kind hier thuis verder bij helpen en ondersteunen.

Per afspraak bekijken we hoe en of we verder gaan. De ouder heeft hier in altijd de eindbeslissing! 
Foto: Jordin Ederveen


Algemene informatie

Hoe lang duurt een Krachtgesprek of workshop voor een kind of volwassene

Vooral jonge kinderen hebben moeite om zich langere tijd te kunnen concentreren. Daarnaast kan een Krachtgesprek heel intensief voor ze zijn. Met de ouder wordt van te voren de tijd en lengte van het Krachtgesprek afgesproken. 

Intake en evaluatie: 1 uur
Krachtgesprek kind: 1 uur
Krachtgesprek volwassene: 1,5 uur
Workshop: 2 uur

 

Hoeveel Krachtgesprekken / afspraken zijn er nodig

Dit verschilt per kind of volwassene. Ieder mens is anders. Het is ook afhankelijk waar het kind of de volwassene tegen aan loopt en waar de behoefte ligt.

Mocht een Krachtvoorwerp, Krachtbord of anders tijdens de workshop niet af komen, dan kan deze thuis worden afgemaakt. Of we plannen een vervolg-afspraak.Om de hoeveel tijd wordt er een afspraak ingepland

Dit is afhankelijk van de situatie en behoefte van het kind en de volwassene. Krachtgesprekken kunnen bijvoorbeeld wekelijks, om de week of 1 keer in de maand plaats vinden.


Waar worden de Krachtgesprekken en workshops gegeven

Bij mij thuis in Noordwijkerhout. Mijn (adres)gegevens zijn te vinden via de contactpagina

 

Wat zijn de kosten voor een Krachtgesprek of workshop

 Intake en Evaluatie: 22,50 euro
 Krachtgesprek kind: 22,50 euro
Krachtgesprek volwassene: 27,50 euro
 Workshop: 27,50 euro  (zie )

De prijzen zijn inclusief drinken en wat lekkers. 

 Materialen zoals papier, tijdschriften en het gebruik van gereedschappen zijn bij een workshop inbegrepen. 

 De kosten voor het maken van een Krachtvoorwerp kunnen hoger zijn. Dit is afhankelijk van het soort Krachtvoorwerp dat je wil gaan maken. En de materialen die je hiervoor wilt gebruiken! (Bijvoorbeeld veren, hoorn, edelstenen, e.d.)

 

Extra informatie ivm allergieën 

Mijn huis is rookvrij
In mijn huis hangen Krachtvoorwerpen (veren, bont, e.d.)
Ik heb huisdieren (Tijdens een afspraak zitten zij in de bench)
E-mailen
Info